بایگانی دسته: بانک ایمیل

ساخت لیست پست الکترونیک یا خرید بانک ایمیل؟

ساخت لیست پست الکترونیک یا خرید بانک ایمیل؟

آبا ۱۴, ۱۳۹۶

اگر فصل اول از راهنمای جامع ایمیل مارکتینگ با نام “ایمیل مارکتینگ چیست؟” را مطالعه کرده باشید، حتماً به خاطر دارید که در آن فصل Email Marketing را برای شما تعریف کردیم. دگرگونی و تحولاتش از اولین ظهور تا به امروز را با هم بررسی کرده، مزیت هایی که نسبت به روش های دیگر بازاریابی […]

نویسنده:

هنوز نظری ندارید