بایگانی دسته: شبکه های اجتماعی

شاخصهای پایش عملکرد برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی

شاخصهای پایش عملکرد برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی

مهر ۱۷, ۱۳۹۶

شاخص های پایش عملکرد (KPI) در بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای ارزیابی موفقیت یک کمپین بازاریابی در شبکه های اجتماعی می بایست پیش از اجرا و در مرحله ی طراحی کمپین، چندین شاخص کلیدی عملکرد (KPI) سازگار تعیین کرد. این شاخص های کلیدی عملکرد متناسب با اهداف استراتژیک شرکت و نیز اهداف شخصی آن […]

نویسنده:

هنوز نظری ندارید