ثبت نام ساده و راحت

فقط پر کردن فیلدهایی که با رنگ زرد و کادر قرمز مشخص شده اند الزامی میباشد، موارد دیگر جهت ارایه خدمات بهتر بوده و ضروری نمیباشند.

ثبت نام در سایت

شماره کارت بانکی ۱۶ رقمی جهت مرجوع وجه در مواقع مورد نیاز میباشد و وارد کردن آن ضروری نیست